Zeme

Rīgas rajons, Babītes nov., Spuņciems

Objekta raksturojums:

Rekreācijas teritorija.
Blīvums 20%
Intensitāte 30%
Minimālā brīvā( zaļā) teritorija 75%
Maksimālais stāvu skaits: A - viens stāvs + jumta stāva izbūve, augstums 8m, 7890m2
A1 - divu stāvu un jumta stāva izbūve, augstums 12m, 13150m2
Teritorija robežojas ar jahtu klubu, zonējums pieļauj turpināt attīstīt jahtu klubu, viesnīcu, mazās aviācijas nosēšanās laukumu( lidlauks), un citu ar zonējumu saistītu apbūvi. Nostiprināts servitūts 0.3ha, zemes platība 2.63ha.  Iesākti darbi, lai veidotu kuģu, jahtu piestātni. Blakus Rīga - Ventspils šoseja. Nākotnē pieslēdzas Ziemeļu transporta koridoram.  Perspektīva vieta, lai veidotu ar ūdeni saistītu atpūtas centru.
Zemes platība: 26300 m2
Izmantošanas mērķis: Jaukta būvniecība
500 000 EUR

Adrese: