Investīciju projekti

Rīga, Centrs, Brīvības 187

Objekta raksturojums:

Apbūves priekšlikums zemes gabaliem Brīvības 187, Rīgā.
Zemes gabala kopējā platība ir 12509m2. Zemes gabals atrodas starp Brīvības ielu, Mazo Klijānas ielu un Etnas ielu. Šis gruntsgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskā centra teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs aizsardzības zonā.
Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem zemes gabals Brīvības ielā 187, Rīgā ir apgrūtināts ar ceļa servitūta teritoriju (136m2) - Etnas ielai,  kā arī zemes gabal ir apgrūtināts ar esošo inženiertīklu aizsargjoslām.
Saskaņā ar Rīgas pilsētas apbūves noteikumiem apbūves zemes gabals Brīvības ielā 187, Rīgā atrodas jauktas apbūves teritorijā (JC). Jauktās apbūves teritorijā ir atļauts būvēt komerciālā rakstura, tirdzniecības un pakalpojuma objektus. Saskaņā ar noteikumiem dotajā zemes gabala ir atļauta ēku būvniecība ar maksimālo augstumu 24m , kas sastāda 6 stāvus, bet zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte – 220%.
Ņemot vērā augstāk norādīto, tiek piedāvāts noradītā zemesgabalā izbūvēt viesnīcu, veikalu un biroju ēkas ar divu līmeņu pazemes stāvvietu. Objekta realizāciju veikt divās kārtās: pirmā - viesnīca, veikals, divu līmeņu pazemes stāvvieta, otrā - biroju ēkas.
Zemes platība: 12509 m2
pēc pieprasījuma EUR

Adrese: